1–24 nəticədən 156 arası göstərilir

Qolsuz Köynək-63

62.89

Uzunqol Köynək-39

50.14

Qısaqol Köynək-38

29.74

Uzunqol Köynək-15

35.69

Uzunqol Köynək-64

35.69

Uzunqol Köynək-36

35.69

Qısaqol Köynək-64

35.69

Qolsuz Köynək-33

50.99

Qolsuz Köynək-33

35.69

Qısaqol Köynək-37

35.69

Qısaqol Köynək-75

35.69

Uzunqol Köynək-37

39.09

Qısaqol Köynək-11

27.19

Qısaqol Köynək-11

27.19

Qısaqol Köynək-33

27.19

Qısaqol Köynək-51

27.19

Qısaqol Köynək-88

23.79

Qısaqol Köynək-33

23.79

Qısaqol Köynək-11

23.79

Qısaqol Köynək-34

23.79

Qısaqol Köynək-40

23.79

Qısaqol Köynək-30

23.79

Qolsuz Köynək-30

23.79

Qolsuz Köynək-15

23.79