1–24 nəticədən 68 arası göstərilir

Uzunqol Köynək-46

42.50

Uzunqol Köynək-60

46.50

Uzunqol Köynək-21

40.00

Uzunqol Köynək-95

46.50

Uzunqol Köynək-91

43.50

Uzunqol Köynək-99

43.50

Uzunqol Köynək-91

43.50

Uzunqol Köynək-85

43.50

Uzunqol Köynək-88

36.50

Uzunqol Köynək-85

43.50

Uzunqol Köynək-88

40.50

Uzunqol Köynək-99

19.00

Uzunqol Köynək-95

19.00

Uzunqol Köynək-88

23.00

Uzunqol Köynək-88

22.00

Uzunqol Köynək-99

13.00

Uzunqol Köynək-88

13.00

Uzunqol Köynək-30

13.00

Uzunqol Köynək-95

12.00

Uzunqol Köynək-51

12.00

Uzunqol Köynək-30

12.00

Uzunqol Köynək-30

34.50

Uzunqol Köynək-88

43.5046.50

Uzunqol Köynək-58

46.50